--===MARI BERBAGI===--

Nabi Ishaq AS & Nabi Lut A.S


Nabi Ishaq AS

Nabi Ishaq adalah putera nabi Ibrahim dari isterinya Sarah, sedang Nabi Ismail adalah puteranya dari Hajr, dayang yang diterimanya sebagai hadiah dari Raja Namrud.
Tentang Nabi Ishaq ini tidak dikisahkan dalan Al-Quran kecuali dalam beberapa ayat di antaranya adalah ayat 69 sehingga 74 dari surah Hud, seperti berikut:
" Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami {malaikat-malaikat} telah datang kepada Ibrahim membawa khabar gembira mereka mengucapkan "selamat".Ibrahim menjawab: "Selamatlah" maka tidak lama kemudian Ibrahim menjamukan daging anak sapi yang dipanggang. 70. Mak tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. malaikat itu berkata " Janagan kamu takut sesungguhnya kami adalah {malaikat-malaikat} yang diuts untuk kaum Luth." 71. dan isterinya berdiri di sampingnya lalu di tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira akan {kelahiran} Ishaq dan sesudah Ishaq {lahir pula} Ya'qup. 72. Isterinya berkata " sungguh menghairankan apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua juga? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. 73. Para malaikat itu berkata " Apakah kamu merasa hairan tentang ketetapan Allah? { itu adalah} rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kamu hai ahlulbait! sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. 74. Mak tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya dia pun bersoal jawab dengan {malaikat-malaikat} Kami tentang kaum Luth." { Hud : 69 ~ 74 }

Selain ayat-ayat yang tersebut di atas yang membawa berita akan lahirnya Nabi Ishaq drp kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia yang menurut sementara riwayat bahwa usianya pada waktu itu sudah mencapai sembilan puluh tahun, terdapat beberapa ayat yang menetapkan kenabiannya di antaranya ialah ayat 49 surah "Maryam" sebagai berikut:
" Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang meerka sembah selain Allah Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qup. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi."

Dan ayat 112 dan 113 surah "Ash-Shaffaat" sebagai berikut :
" 112. Dan Kami dia khabar gembira dengan {kelahiran} Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. 113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada {pula} yang zalim terhadap dirinya dengan nyata."
Catatan Tambahan
Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun. Nabi Ismail pada usia 137 tahun dan Nabi Ishaq pada usia 180 tahun.

Nabi Lut A.S

Lut adalah antara orang-orang salih yang diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang daripada Nabi-Nabi-Nya. Dia juga seorang utusan atau rasul. Kepadanya Allah memberikan Putusan dan pengetahuan.
Nabi Ibrahim mengenalinya. Mereka hidup pada masa yang sama tetapi di tempat yang berlainan. Nabi Lut percaya kepada apa yang Nabi Ibrahim diwahyukan. Nabi Lut dan kaumnya pula tinggal tidak jauh dari tempat Nabi Muhammad dan kaumnya tinggal.

Kaum

Kaum Nabi Lut jahat. Mereka melakukan kesumbangan yang tidak pernah seseorang pun di seluruh dunia melakukan sebelum mereka. Mereka mendatangi lelaki dengan hawa nafsu, bukan perempuan, dan melakukannya juga di majlis-majlis.
Kejahatan mereka ditambah dengan mendustakan utusan Allah beserta amaran-amaran yang didatangkan kepada mereka. Mereka adalah sebenarnya orang-orang yang zalim, derhaka, berdosa, dan fasiq (tidak mempedulikan perintah Tuhan).

Seruan Nabi Lut

Nabi Lut telah memberitahu kaumnya bahawa dia adalah seorang rasul, dan menyeru mereka supaya takut kepada Allah. Dia turut menyatakan iaitu dia tidak meminta upah atas seruan yang dibuatnya. Seruannya yang lengkap berbunyi, "Tidakkah kamu bertakwa (takut kepada Tuhan)? Aku, bagi kamu, adalah seorang rasul yang dipercayai, maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta kepada kamu upah untuk ini; upahku, tidak lain, hanyalah atas Pemelihara semua alam. Apa, adakah kamu mendatangi lelaki daripada semua alam, Dengan meninggalkan isteri-isteri kamu yang Pemelihara kamu menciptakan untuk kamu? Tidak, tetapi kamulah kaum yang menderhaka."
Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya, Nabi Lut telah menegur lagi, "Apa, adakah kamu melakukan kesumbangan yang tidak pernah seseorang pun di semua alam melakukannya sebelum kamu? Kamu mendatangi lelaki-lelaki dengan hawa nafsu, bukan perempuan; tidak, kamulah kaum yang membazir (berlebihan)."
Dia juga bertanya, "Apa, adakah kamu melakukan kesumbangan dengan mata-mata kamu terbuka?"
"Apa, adakah kamu mendatangi lelaki, dan memotong jalan, dan kamu mendatangkan dalam majlis kamu, kemungkaran?" tanyanya lagi.
Selain mengatakan kaumnya menderhaka dan membazir, Nabi Lut telah mengatakan juga bahawa mereka adalah "kaum yang bodoh."

Jawapan Kaum

Jawapan kaumnya tiada lain melainkan mengugut untuk mengusinya keluar dari kota. Mereka berkata, "Jika kamu tidak berhenti, wahai Lut, pasti kamu akan menjadi antara orang-orang yang diusir."
Sementara yang lain berkata, "Usirlah keluarga Lut daripada bandar raya kamu; mereka adalah orang-orang yang membersihkan diri!"
Dan ada pula yang sombong, yang minta didatangkan azab dengan berkata, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu berkata benar."
Lalu Nabi Lut berkata kepada mereka dan berdoa kepada Tuhan berbunyi "Sesungguhnya aku adalah pembenci kepada amalan kamu. Wahai Pemeliharaku, selamatkanlah aku dan keluargaku daripada apa yang mereka buat."
Dia memohon lagi, "Wahai Pemeliharaku, tolonglah aku terhadap kaum yang membuat kerosakan."
Sememangnyalah hanya kepada Tuhan dipohon pertolongan. Permohonan baginda dikabulkan Allah.

Kedatangan Malaikat

Maka Allah mengutuskan malaikat-malaikat kepadanya. Sebelum mereka berjumpa Nabi Lut mereka telah, terlebih dahulu, menemui Nabi Ibrahim. Tujuan adalah untuk menyampaikan berita gembira mengenai kelahiran seorang anak untuk Nabi Ibrahim, dan untuk memberitahunya tentang tugas mereka terhadap Nabi Lut dan kaumnya.
Mereka berkata, "Kami akan memusnahkan penduduk bandar raya ini, kerana penduduknya orang-orang yang zalim."
"Kami diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali keluarga Lut; mereka akan kami menyelamatkan kesemuanya, kecuali isterinya; kami menentukan bahawa dia sesungguhnya termasuk orang-orang yang tinggal." ujar mereka lagi.
Apabila malaikat-malaikat atau rasul-rasul Allah datang kepada Lut, dia berasa susah dan cemas untuk mereka. Dia berkata "Inilah hari yang amat berat."
Dan berkata "Kamu adalah kaum yang aku tidak kenal," tatkala rasul-rasul itu mendampinginya.
"Wahai Lut, kami adalah rasul-rasul Pemelihara kamu."
"Jangan takut, dan jangan juga susah, kerana sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan keluarga kamu, kecuali isteri kamu; dia termasuk orang-orang yang tinggal. Kami akan menurunkan kepada penduduk bandar raya ini kemurkaan dari langit kerana mereka berbuat kefasiqan." kata mereka lagi.
Sebab mereka datang dijelaskan lagi dengan berkata, "Kami mendatangkan kepada kamu mengenai apa yang mereka meragui. Kami datang kepada kamu dengan yang benar, dan sesungguhnya kami berkata benar. Maka berjalanlah kamu dengan keluarga kamu pada sebahagian malam, dan ikutlah di belakang mereka, dan janganlah seseorang daripada kamu berpaling ke belakang; dan bertolaklah ke tempat yang kamu diperintahkan."
Akhirnya mereka berkata, "Waktu yang mereka dijanjikan ialah subuh; bukankah subuh sudah dekat?"

Kaum Gembira

Sejurus selepas rasul-rasul Allah datang kepada Lut, kaumnya datang kepadanya pula, berlari-lari ke arahnya, dengan gembira. Mereka berkeinginan pada tetamu-tetamu Lut.
Nabi Lut berkata kepada mereka, "Mereka ini tetamuku; janganlah memalukan aku. Dan takutilah Allah, dan janganlah mengaibkan aku."
Mereka menjawab, "Tidakkah kami telah melarang kamu daripada semua alam?" Kerana mereka telah, sebelum itu, melarang Nabi Lut daripada membuat sebarang hubungan dengan manusia lain.
Nabi Lut telah juga berkata, "Wahai kaumku, inilah anak-anak perempuanku; mereka lebih bersih bagi kamu. Maka takutilah Allah, dan janganlah mengaibkan aku pada tetamu-tetamu aku. Apa, adakah tidak ada seorang lelaki antara kamu yang berfikiran waras?"
Tawaran Nabi Lut supaya mereka mengambil anak-anak perempuannya sebagai ganti, dan rayuan supaya tidak memalukannya di depan tetamu-tetamunya telah ditolak. Mereka berkata, "Kamu mengetahui bahawa kami tidak patut terhadap anak-anak perempuan kamu, dan kamu mengetahui benar apa yang kami mengkehendaki."
Kemudian mereka menggoda tetamu-tetamu Nabi Lut pula. Tetapi mereka gagal.
Selepas itu, Nabi Lut dengan keluarganya beredar dari bandar raya itu pada waktu seperti yang disuruh. Akan tetapi, isterinya, seorang perempuan tua, tinggal di belakang.

Azab

Pada awal pagi, datang kepada kaumnya satu azab yang telah ditetapkan Allah. Suatu bunyi yang kuat, atau Teriakan, telah mengambil mereka pada waktu matahari terbit.
Dan bandar raya itu telah diterbalikkan, yang atasnya ke bawahnya. Angin ribut yang mengandungi batu diutuskan pula kepada mereka, bertubi-tubi. Batu-batu itu adalah daripada tanah liat yang dibakar serta ditanda di sisi Tuhan.
Begitulah buruknya balasan bagi orang-orang yang mendustakan amaran-amaran daripada Tuhan.
Allah telah menyelamatkan keluarga Nabi Lut pada waktu sebelum dinihari ke bumi yang Dia berkati bagi semua alam. Itu adalah satu rahmat daripada Dia, dan begitulah Dia membalas orang-orang yang bersyukur (berterima kasih). Ke tempat itu juga Nabi Ibrahim telah diselamatkan terlebih dahulu.

Isteri

Keluarga Nabi Lut telah dirahmati Allah, kecuali isterinya, seorang perempuan tua. Dia tidak percaya dan mengkhianti Nabi Lut. Terdapat seorang lagi isteri Nabi yang serupa dengan isteri Nabi Lut, yang tidak percaya dan mengkhianti suaminya. Walhal, mereka berada di bawah dua hamba Allah yang salih, yang diangkat menjadi Nabi dan rasul. Kedua-kedua isteri tersebut akan dimasukkan ke dalam Api (neraka) pada Hari Kiamat.
Sesungguhnya terdapat pengajaran bagi para pelajar dalam kisah Nabi Lut. Bandar raya yang diterbalikkan itu, menurut Allah lagi, hanya mengandungi sebuah rumah orang-orang Muslim, iaitu rumah Nabi Lut, dan ia (bandar raya) pula berada di satu jalan yang masih berada, untuk menjadi satu amaran bagi semua manusia yang hidup selepas diturunkan kemurkaan dari langit tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar